Een armenjager ontslagen, gewurgd en verbrand op de Danikerberg.

“Moet je nou toch horen wat ik heb ontdekt!”

Marlies kijkt op van haar werk. Ze weet hoe laat het is: als ik naar beneden kom gestommeld met zo’n opgewonden tred, dan is er iets ingrijpends gebeurd, daarboven in mijn werkkamer.

“Ik heb heel toevallig gevonden, dat ‘onze’ Anna Raedermeckers in 1732 peettante was van de dochter van een bokkenrijder. Hier, moet je kijken.”

Type Doop
Bron Schinnen, Dionysius: DHO register 1715 – 1736
Feit datum 11-04-1732
Plaatsnaam Schinnen
Geneatomen
Dopeling Witmaeckers, Anna Geboortedatum=<=11-04-1732
Vader van de dopeling Witmaeckers, Henricus
Moeder van de dopeling Mengelers, Mechtildis
Doopgetuige Mengelers, Theodorus
Doopgetuige Raedermeckers, Anna
Vervangende doopgetuige de Macker, Wilhelmus
Byzonderheden
Transcriptie 1732 Eodem Anna Witmaeckers filia Henrici Witmaeckers et Mechtildis Mengelers conjugum. Est baptizata. Suscipientibus Wilhelmo de Macker loco Theodori Mengelers et Anna Raedermeckers.

(Dank www.allelimburgers.nl...)

De pastoor heeft eronder geschreven: Anna Witmaeckers, dochter van het echtpaar Hendric Witmaeckers en Mechtild Mengelers. Doopgetuigen zijn Willem de Macker (dat was de koster) en Anna Raedermekers. 
Toen ben ik gaan zoeken wie Hendric Witmaeckers is. Die was veldbode in Schinnen, zeg maar: de veldwachter. Hij woonde achter de kerk, tegenover de uitgang van waar nu het kerkhof is, naast de gemeintegats. Die bestaat niet meer. Zijn huis ook niet. Dat is afgebroken en er mocht 100 jaar niet meer worden gebouwd. Weet je waarom? Hendric was bokkenrijder. Ze hebben hem op 22 oktober 1743 aangehouden en op 17 december van datzelfde jaar gewurgd op de Danikerberg.”

O ja. Dat bordje weer dat bij de uitgang van de begraafplaats staat, opeens herinneren we het ons weer.

Bokkenrijders vormden –zo gaat althans het verhaal-  een bende van honderden misdadigers, die ’s nachts inbraken in kerken en grote boerderijen. Dat gebeurde met veel geweld en manschappen, soms met dertig of veertig man. Althans- dat vertelden de gearresteerden onder (bedreiging van) tortuur. In bijna duizend processen zijn honderden mannen en een enkele vrouw veroordeeld en opgehangen of gewurgd.

Anna peettante bij een bokkenrijder? Wat zit hier voor verhaal achter? Verkeert ze op zo’n goede voet met een familie, waarvan de man eerst een (bescheiden) overheidsfunctie bekleedt en later wordt gewurgd als misdadiger? Waarom trouwens? Wegens corruptie misschien? En had ze meer van dit soort dubieuze contacten?

Hoog tijd om samen de historische feiten op een rijtje te zetten en te filosoferen wat er mogelijk allemaal is gebeurd.

Ja. Wat weten we eigenlijk van Anna?

Ze is een piepjonge moeder van 16 als ze in 1721 in Schinnen aankomt met haar vriend Jean en haar bijna tweejarige zoontje.

We weten niets van het hoe en waarom van haar ‘voortijdige’ zwangerschap. Heeft ze zich met haar veertien jaar laten ‘opknappen’ door de acht jaar oudere Jean? Was het een ongelukje? Het gevolg van roekeloze wildheid? Wilde ze weg van thuis?
Of was het ‘echte liefde’?

Dan sterft Jean op de dag van aankomst. Ze staat er opeens alléén voor met haar kleine Joes.

Tussen 1721 en 1732 weten we niets van haar. Wat heeft ze gedaan die jaren? In die tijd was haar positie in een klein katholiek dorp tamelijk kansloos. Meisjes als Anna wachtten armoe en ellende, daarvan getuigen talloze documenten uit die tijd. Hoeveel arme meisjes en dienstmeisjes hebben –tot in de twintigste eeuw – in hun wanhoop niet geprobeerd om hun onwettige kindjes te verdrinken? Waarvoor ze dan ook nog eens genadeloos werden gestraft.

(Dank, Historica, oktober 1999…)

Is het dan vreemd om te bedenken dat ze in die situatie in contact is gekomen met arme, criminele milieus?

Goed. In 1732 is ze dus peettante bij de veldwachter, die straks beschuldigd gaat worden van ernstige dingen. Hoe zal daarop gereageerd zijn in de familie Piron/Petri? Dat wil zeggen door heeroom, pastoor Petri en Henri Petri, de enige van de vier kinderen die nog leeft?

Maar wacht eens even… Henri Petri… Ik had toch ontdekt dat Anna peettante was bij een van zijn kinderen? Ik zoek het weer op. Verdomd ja, twee jaar later, in 1734.

En weer twee jaar later, in 1736, trouwt ze met Andreas Kallen en woont ze ‘op stand’ op Krekelberg.

Mm. Dat klinkt dan weer niet als een maatschappelijke outcast, die door iedereen –en vooral de familie- wordt gemeden vanwege haar slechte naam. Maar ja, in 1732, in 1734 en 1736 wist waarschijnlijk niemand in Schinnen nog van de nachtelijke criminele feiten van de toenmalige veldwachter Witmaeckers. Die werd pas in 1743 beschuldigd en geëxecuteerd.

Wat een mooie raadsels allemaal!

Die veldwachter en zijn familie, daar wil ik wel eens meer over weten. Wie is Hendric Witmaeckers? Zijn vader komt oorspronkelijk uit Sittard- hij is gevlucht. Van Sittard naar Schinnen.

Dan moet ik nu eerst even kort iets uitleggen over de politieke situatie in Limburg in die tijd. Limburg bestond destijds helemaal niet als een politieke eenheid. Het heette: het land van Overmaas en tragisch genoeg was Overmaas militair erg belangrijk en zeer in trek als winterkwartier, rekruteringsgebied en slagveld. Voortdurend had het vruchtbare (löss)gebied te lijden van plunderingen en ander oorlogsgeweld, vooral tussen Frankrijk, Spanje en de Republiek der zeven Provinciën, zeg maar de ‘Staten van Holland’. Die wilden hier allemaal de baas spelen.

In 1713 was de situatie zo:

Alles wat op het kaartje hierboven oranje is gekleurd, was in 1713 Oostenrijks geworden. Ja, het ziet er heel vreemd uit als je met de ogen van nu kijkt, maar Schinnen, Schimmert, Nuth, Oirsbeek en omringende dorpjes waren Oostenrijks- en katholiek.

Maar geel gekleurde plaatsen als Beek, Ulestraten en Heerlen waren  Staats, hoorden bij Holland en waren officieel Calvinistisch, terwijl de meerderheid van de bevolking katholiek was.

Sittard hoorde dan weer bij Gulik. Dus de hertog van Gulik, die de baas was in Sittard, had niks te zeggen in Schinnen, want daar was de keizer van Oostenrijk de baas.

Daarom was de familie Witmaeckers in Schinnen veilig. De reden waarom ze moesten vluchten, kan ik jammer genoeg niet achterhalen.

Hendric Witmaeckers is veldwachter. Wat zijn z’n taken?

Hij moet in de handen van de schout zweren, dat hij de bossen en velden van het dorp zal bewaken, dat hij zal optreden als armenjager, bedelaars gaat weren en de schout assisteren, indien dat nodig is. Tevens let hij op inbraak en dieverijen. Hij zweert dat hij zich niet door giften en gaven van iemand zal laten verleiden en de schout en schepenen gehoorzaam zal zijn in alles en een vrome en getrouwe veldschut, die handelt naar de Christelijke katholieke religie, ‘zo helpe mij God en al zijn lieve heiligen’.

Het grootste deel van zijn boetes zijn voor de overheid. Maar hij mag voor een paard of een koe, die op verboden land wordt aangetroffen vijf stuivers rekenen en zelf in zijn zak steken. Voor een schaap of een varken 1 stuiver. En voor iedere opgebrachte veldrover: vier stuivers. Dat is zijn loon. Niet echt een baan waar je rijk van wordt, maar het geeft wel enig aanzien.

Maakt zo’n beroep je populair bij de inwoners van Schinnen, vraag ik me af?

Het huis van de veldwachter Witmaeckers stond aan de linkerkant in de bocht

                                                       (Dank ‘du bess van Sjenne, es… Facebookgroep)

Hij trouwt in 1717 met Mechtild Mengelers, ‘alijs multis’, onder grote belangstelling, noteert pastoor Petri.

In 1733 wordt hij ontslagen als veldwachter. Eén jaar nadat Anna’s petekind Anna Witmaeckers is geboren dus. Nergens kom ik te weten, waarom dat ontslag plaatsvond. Was hij ergens op betrapt? Corrupt? Of was hij met 46 jaar te oud voor dit beroep, dat menigmaal krachtig lichamelijk optreden verlangde? (Dank, François van Gehuchten…)

Uit de bronnen krijg ik het beeld van een tamelijk rauwe familie. Lees maar even mee.

De veldwachter heeft een oudere broer, Rijk, en een zus Agnes.

Rijk, die in het gehuchtje Hegge woont, krijgt een maand na zijn huwelijk al zijn eerste kind. Dat was op zich niet zo uitzonderlijk, maar hij is vooral iemand die met Jan en alleman ruzie maakt. Hij vreigelt zich met zijn zwager eindeloos over wie een paar kleren, wie ‘de rietstok met de snaphaan’ (de meetstok met de vuursteenmusket) van zijn overleden schoonvader krijgt en wie diens vrouw nu moet onderhouden Pastoor Petri maakt in 1722 persoonlijk een einde aan de ruzies.

Armoedzaaiers dus, die niet de ‘sociale vaardigheden’ hebben om op een ‘slimme’ manier hun armzalige belangen veilig te stellen.

Zus Agnes heeft drie kinderen, alle drie in fornicatione geboren, onwettig dus. De eerste twee sterven direct na de geboorte. Een derde, Joannes (Joes), geboren in 1732, blijft in leven. Filius naturalis Joannis Sijben nunc militantis sub statibus Hollandiae et Agnetis Wijtmackers. N.B. Nunc esse 3tiam prolem naturalem praedictorum. ‘Pas op’, schrijft pastoor Petri verontwaardigd, ‘dat is nu al het derde onwettige kind van die twee.’

Dopeling Wijtmackers, Joannes Algemeen=in fornicatione
Geboortedatum=<=28-06-1732
Vader van de dopeling sijben, Joannes
Moeder van de dopeling Wijtmackers, Agnetis
Doopgetuige Corvers, Christina
Doopgetuige Wijtmackers, richardus

De vader van de kinderen is Jan Sijben, een soldaat in dienst van het calvinistische Staats Holland. Jan lijkt me niet echt een man van principes. Hij neemt zijn vaderlijke plichten niet serieus. Hij laat zich thuis zelden zien. Ik vind in de bronnen dat ook hij later wordt veroordeeld als bokkenrijder Witsjanneke. Bij de doop- en trouwgetuigen bij de familie Witmaeckers lees ik wel meer namen van later veroordeelde bokkenrijders.

Uiteindelijk trouwt zus Agnes met Bavo Slangen, maar of dit huwelijk nou zo harmonieus is? Lees wat er op 29 september 1747 gebeurt:

Een vrouw, Elizabeth Diederen, loopt ’s avonds langs het huis van Agnes en Bavo en hoort uit de verte al een groot getier in huize Slangen. Ze is daarnaartoe gegaan, de deur vliegt open, daar staat Agnes met bebloed hoofd. Ze durft niet meer terug naar binnen. De vrouw gaat dan het huis in en probeert de man ‘tot raison’ te brengen, “siende dat hij met groote ijver een broot van de taefel ter aerde smete ende alsdoens eene pistole gegrepen ende daer mede sijne vrouwe immer slaegen toegebroght, daeronder scheldende en roepende: carnalie, hoer etc’.

De vrouw kan het niet aan en loopt weg, Agnes komt brullend en smekend achter haar aan, maar Slangen krijgt Agnes weer te pakken en blijft haar slaan, tot ze uiteindelijk bebloed in een karrespoor blijft liggen. Bavo Slangen gaat terug in huis en begint daar met een bijl de boel kort en klein te slaan.

Fragment van het originele document

(Dank, Frits Schoonbrood…)

En dit is niet de enige getuigenis van Agnes wilde leven. Een pittige familie, waar het zelden rustig was. Zo lijkt het tenminste.

Dan komt het jaar 1743. Een rampjaar voor de familie Witmaeckers.

Op 1 november overlijdt de vrouw van veldwachter Henric, Mechtild.

Op 10 november, negen dagen later sterft zijn broer Rijk thuis in Hegge aan TBC. Die dood redt hem van de galg.

En op 17 december wordt Henric op de Danikerberg aan een paal gewurgd en daarna verbrand. Verder wordt zijn huis afgebroken en er mag 100 jaar niet meer op die plaats gebouwd worden.

Jan Sijben, de soldaat van Agnes, Witsjanneke is er op tijd tussenuit geknepen en niemand heeft ooit meer van hem gehoord

Danikerberg, aan de rand van Schinnen, waar het galgenveld was

Op dat moment is Anna’s petekind, Anna Wittmaeckers, dus wees, dakloos en 11 jaar.

Wat heeft Anna gedaan voor haar petekind?

Peettante had in die tijd nog een inhoudelijke betekenis. Bijvoorbeeld ’toe te zien op een goede katholieke opvoeding’. Maar ook een bijzondere zorg en aandacht te besteden aan het kindwanneer het beide ouders zou verliezen.

Peettante Anna woont op dat moment, in 1743, al op Krekelberg met zes kinderen uit het vorige huwelijk van haar man Andreas Kallen en één kind van Andreas en haarzelf.

Heeft ze haar petekind opgenomen?

Ik vind daarvoor geen bewijs. Ik zie wél dat haar petekind in 1761 te Sweikhuizen woont, naast of bij Frans Witmaeckers, een zoon van Rijk.

Wat zou er zijn gebeurd? Heeft Andreas niet gewild dat de dochter van een bokkenrijder op Krekelberg zou komen te wonen? Of heeft Anna zelf haar petekind afgescheept, net als ze later zal doen met Treesje en haar kindje Serfke in 1759? (Anna’s priesterzoon Joes maakte zijn dienstmeid Treesje Debruijn zwanger, maar Anna nam haar en haar kleinzoon na de bevalling niet op in haar hof op Krekelberg. Zie mijn eerste blog van 14 februari).

Ja Anna, jij duvelsprie, heb je inderdaad alleen aan jezelf gedacht op dat moment- en dat na alles wat je zélf hebt meegemaakt? Was je bang? Of heb je vooral aan je goede naam gedacht nu je daar op Krekelberg een mooie gerespecteerde positie had? Wilde je al die dubieuze contacten uit het verleden snel achter je laten, want: wat zouwe de luuj zeggen?
Of kón je gewoon niet anders?

En dan ben ik nog niet klaar met mijn ontdekkingen. Want als een soort bijvangst lees ik, dat Treesje Debruyn en haar ‘onwettige’ zoon Serfke in 1761 wonen naast (of misschien wel bij) … Agnes Witmaeckers. Die is dan 61 jaar en woont daar in bij haar dan 29 jaar oude zoon, diens vrouw en twee kinderen van vijf en twee jaar.

138    Agnes Witmaeckers                weduwe Slangen; moeder volgende; * 1700 / + 1770

139    Joes Sijben                                onwettige zoonvan  vorige; X volgende 1755;

140    Sophia Cordeweners                 X vorige; * 1724 / + 1803

141    Maria Agnes Sijben                   5 jaar        * 1756

142    Joes Nicolaus Sijben                 2  jaar       * 1759

143    Theresia Debruyn                   was gehuwd met Bernardus Reinich

144    Severinus N.                              2 jaar        * 1759; onwettige zoon.v. vorige

Ik geloof mijn ogen niet.

Therese Debruiyn en Agnes Witmaeckers, die naast of mét elkaar wonen? Wie is de schakel tussen die twee? Dat kán toch niemand anders zijn dan ‘onze’Anna Raedermeckers? Wat voor rol heeft ze daarbij gespeeld?

Ik heb hier al een paar keer beweerd dat toeval niet bestaat. En ook dit raadselachtige cadeautje beschouw ik als een voorteken. De geschiedenis wil me iets vertellen. Iets dat een romanschrijver niet zo gauw zelf zal verzinnen.

Aan de ene kant maakt Anna carrière, het gaat haar goed, ze is boerin op een succesvolle hof, maar blijkbaar heeft ze ook nog contacten met de –door de gemeenschap- veroordeelde familie Witmaeckers. Wat voor contacten waren dat dan?
Veel raadsels blijven dus onopgelost. Maar Anna ontwikkelt zich steeds meer tot een echte romanfiguur, vol dilemma’s en tegenstrijdigheden. En het gaat nog gecompliceerder worden. Want die bokkenrijders… wáren dat nou echt zulke criminelen, die niets anders verdienden dan de doodstraf? Of is dat een schandelijke vertekening van de toenmalige Zuid Limburgse werkelijkheid? Daarover volgende keer meer.

173 thoughts on “Een armenjager ontslagen, gewurgd en verbrand op de Danikerberg.

 1. המפגש עם נערת ליווי הוא משהו שאנחנו חושבים
  עליו בדרך כלל הרבה לפני – והוא כולל הרבה ציפיות לבילוי עם נערת שנראית בדיוק כמו הפנטזיה
  שלנו. בכל מודעה ישנו פירוט מלא של כל הדברים הדרושים לכם, אבזור המקום, עלות, זמני שהייה, מיקום ודרכי התקשרות כולל
  קישור לדרכי גישה באמצעות WASE.
  נערות מושלמות ממתינות לכם כאן ועכשיו תחת פורטל שלוקח אחריות מלאה על כל בחירה ובחירה שלכם.
  נערות ליווי צפון, המקום המדהים ביותר להגשים את כל מה שרץ לכם בראש, כאן אתם
  בהחלט יכולים לקחת את זה למקומות הלוהטים ביותר שרצים לכם בראש.
  כאן כל התמונות, הנשים, והעבודות הלוהטות ביותר נבדקו
  מראש והן מספקות לכם את האמת לאמיתה,
  נערות ליווי בצפון שוות אחת יותר מהשנייה וזה
  בהבטחה! כל אחד יכול למצוא בדירות דיסקרטיות ברחובות את מבוקשו ולהשתמש בהן לבילוי חשאי.

  סיבה שנייה היא היכולת לבלות מתי שרוצים; בבתי המלון ישנן שעות קבועות בהן ניתן להיכנס ולקבל
  את החדר, בדרך כלל בצהריי היום.

  my web blog https://nikkirain.com/categors/Discreet-apartments-in-Afula.php

 2. דרך העיסוי הזה אתה יכול ללמוד להשתמש באנרגיה המינית שלך עם עצמך, ביום יום, בעינוג עצמי ועם בת הזוג שלך, ללמוד לגוון ולהכיר את עצמך טוב יותר.
  כמו שאני לא מתביישת בצחוק שלי, כך גם לא באנרגיה המינית שלי
  . עיסוי יוני, זאת מתנה אדירה שאת
  יכולה לתת לעצמך בתקופה בה את נפתחת יותר ויותר לאנרגיה
  המינית שלך, לאנרגיית החיים וקבלה
  מלאה של כל כולך עיסוי יוני נותן מענה ועוזר לגוף ולנפש לקבל את המסר הזה
  דרך התהליך שהוא גם עיסוי אך לא רק.
  נלמד מספר כלים ושיטות להגברת העונג, העמקת
  האינטימיות, הגברת המודעות, הזרמת האנרגיה
  המינית בגוף והעברת הילינג דרך כפות הידיים והלב.

  בנוסף לתועלת הרפואית שיש בכל עיסוי (כנ״ל), העיסויים ההומאופתיים מתמקדים
  בהבטים של הרפואה האלטרנטיבית הנוגעים למסאז׳, בהם תחושת
  רגיעה הזרמת אנרגיה בגוף ועוד.
  המטרה של עיסוי רפואי היא להביא לשיפור בתפקוד
  של מגוון מנגנונים בגוף המטופל, כדוגמת שיפור זרימת הדם אל הרגליים
  והידיים, הקטנת המתח השרירי בגוף המטופל, טיפול בכאבי גב, צוואר וראש,
  הגדלת טווחי התנועה של המפרקים, שחרור שרירים,
  והשריית תחושת רגיעה ושלווה כללית על המטופל.
  במתחם הספא תוכלו להתענג על עשרות טיפולים
  שונים. כאן בדירה תוכלו לבלות עם נערת הליווי שבחרתם ולממש את כל הפנטזיות והחשקים מבלי שאף אחד יפריע לכם.

  Feel free to surf to my site https://companionbrokers.com/categor/Discreet-apartments-in-Herzliya.php

 3. אחד המאפיינים של דירות דיסקרטיות בקריות,
  ולמען הדיוק המאפיין המרכזי הוא כמשתמע
  משמן: דיסקרטיות. בוא ותכיר נערות ליווי בחולון שיגיעו אליך לחדר
  ואפילו כאלה שישמחו לארח אותך בדירתן הפרטית ב-100% דיסקרטיות.

  חשוב לא לאבד את הספונטניות וללכת עם הלב, בלי לחשוב יותר מדי, התקשר כבר עכשיו ותסגור דירות דיסקרטיות בהרצליה את
  הנערה העתידית שלך לערב. פורטל מעצבי שמלות כלה בישראל מציע פלטפורמה המרכזת את כלל המעצבים הישראלים ומאפשרת לגולשים להתרשם מטווח
  עיצובים רחב של שמלות כלה המעדכן באופן שוטף לפי הקולקציות
  העדכניות של המעצבים. מקבוצת מעסים בישראל הנו
  הפורטל היחיד מסוגו בישראל
  בו תמצאו מעסים/ות עד הבית/בית המלון ובקליניקה פרטית.
  לסיכום; עיסוי פרטי בחיפה והסביבה הנו עיסוי
  מקצועי לכל דבר. הגעתם למקום הנכון,
  אתר תל אביב הום הינו אתר אשר נותן לכם את
  כל האטרקציות בתל אביב והסביבה.
  העיסוי התאילנדי בחיפה והסביבה עובד על שרירים ,
  גידים , מפרקים , עצבים וכן על איברים
  פנימיים . העיסוי התאילנדי בראש העין – הינו עיסוי ביבש שמתבצע לרוב
  על המזרון (אפשר גם על מיטת טיפולים) .
  ככל העץ הינו חומר גלם מאוד חזק ועמיד ולכן כאשר הספסל עץ לגינה מורכב ומותקן כשורה אין סכנה שהוא ישבר או יתפרק לנו תודות לתכונותיו העמידות של העץ.

  Here is my web page https://melanieinbkk.com/regions/Discreet-apartments-in-Kiryat-Ata.php

 4. I was very pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every bit of it and I have you bookmarked to look at new information on your blog.

 5. גם אם תתאמו דרכנועיסוי בדרום וגם
  אם אתם נוסעים ליום כייף בתל אביב ורוצים עיסוי
  בתל אביב, דעו כי ישנה חשיבות אדירה לשאלון הבריאות המקדים את העיסוי.
  לכן, אם אתם כבר רעבים, הוציאו את גופכם מהאוהל, ובחרו פינה רומנטית תחת עץ התות או בכל מקום אחר שנראה לכם.
  לכן, מומלץ לבצע עיסוי באופן שוטף רצוי לפחות פעם בשבוע.
  במקרים רבים אנו נקראים לבצע עיסוי ספורטאים
  לאחד או שני בני זוג אשר עוסקים בספורט חובבני באופן אינטנסיבי
  למדי. בטיפול אחרי יום עבודה חשוב לבצע עיסוי איטי ומרגיע בתנועות איטיות על מנת שיאפשרו הפחתת חומרי הפסולת מן הגוף ויקלו על המעבר לקראת השינה.
  יום ארוך ? עובד קשה ? לדוגמא: אדם המגיע לטיפול
  לפני יום עבודה יותאם לו עיסוי מרענן ומאיץ.
  עיסוי בראשון לציון כמתנת יום הולדת נשמע לכם כמו חלום?
  בהחלט ניתן לתת שובר לעיסויטנטרי כמתנה ליום הולדת לחבר/ה קרובים שבאמת זקוקים לזה וגם
  אם הם לא יגידו לכם את זה בפנים עמוק בפנים הם ירגישו שזו המתנה הכי טובה שהם יכלו לקבל.

  Also visiit my website … https://escortmilanedith.com/

 6. בשל כך, מי שמחפש חדרים להשכרה, עם
  כל הפינוקים, אבל לזמן קצר, ימצא בפתרון שאנחנו מציעים – חדרים לפי שעות, הפתרון המושלם.

  אז עכשיו אין לנו ספק כי צימרים לפי שעה אינם חדרים למערכות יחסים אסורות אלא טרנד חדש ומאוד יוקרתי שיכול להתאים לכל
  אחד ואחת מכם בקלילות, אלו שזקוקים לשבור את השגרה, אלו שזקוקים לנופש או לקצת פרטיות לאהבה, אז עכשיו
  אחרי שהבנו על מה ומהם הצימרים לפי שעה
  כל שנותר הוא לחפש לנו יחידה,
  צימר לפי שעה כמו שאנחנו אוהבים, בעיצוב לבן , אפור או
  אולי כתום אדמה, וקדימה אמרנו כבר שלא צריך לתכנן, לבטל או לשנות משהו בשגרה,
  מדובר בסך הכל בכמה שעות של ניתוק ובריחה, אז צלצלו והזמינו לכם את החוויה הראשונה,
  מקווים שלא תתמכרו כי זו חוויה כל כך נעימה ומרגיעה, הגוף שלכם כבר יסמן שוב את ההזמנה הבאה.

  כל מה שצריך לעשות כדי להשתמש בשירותי האתר הוא להחליט על
  יום ושעה. מצד שני, בזכות האתר דירות
  דיסקרטיות לכולם כבר לא צריך אפילו
  להתאמץ. מי שמחפש דירות דיסקרטיות בבאר שבע יכול לרכז את כל הבקשות שלו תחת
  קורת גג אחת ולנוח על זרי הדפנה. עוד יתרון של דירות דיסקרטיות בבאר
  שבע הוא התאמה לתושבי האיזור.
  יתרון משמעותי של נערות ליווי בחיפה הוא שההיצע הגדול שלהן מוביל לכך שאין סיכוי שלא תמצא נערת ליווי שהיא בדיוק הטעם שלך.

  my webpage :: נערות ליווי בבאר שבע

 7. עיסויים בבית שמש הניתנים לכם בבית מאפשרים
  לכם להמשיך לנוח מיד לאחר שהעיסוי מסתיים, מבלי שאתם צריכים
  להטריד את עצמכם בשאלה איך אתם חוזרים.

 8. מגוון רחב של מוצרים ומותגים בזול דרך אליאקספרס.

  אצלנו תמצאו פירוט מעמיק לכל חומרי
  הגלם הקיימים בעולם הדפוס ומגוון ענק של
  מוצרים.

 9. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 10. Pingback: Cabgolin
 11. Pingback: cialis 5mg coupon
 12. Pingback: daily tadalafil
 13. Pingback: sildenafil 50 mg
 14. Pingback: viagra 500mg price
 15. Pingback: viagra 200mg uk
 16. Pingback: gabapentin almus
 17. Pingback: valtrex bronchitis
 18. Pingback: tamoxifen response
 19. Pingback: norvasc lasix
 20. Pingback: keflex hordeolum
 21. Pingback: allopurinol high
 22. Pingback: baclofen bluelight
 23. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I success you access persistently quickly.

 24. Pingback: actos medline
 25. Pingback: protonix for ulcer
 26. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 27. I really like your writing style, superb info, regards for putting up :D. “Your central self is totally untouched By grief, confusion, desperation.” by Vernon Howard.

 28. Pingback: warfarin synthroid
 29. Pingback: voltaren tabletki
 30. Very nice info and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 31. Pingback: how to buy levitra
 32. Pingback: levitra 20mg
 33. I have been browsing on-line more than three hours today, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It?¦s beautiful price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 34. Pingback: stromectol 0.5 mg
 35. Pingback: ivermectin canada
 36. Pingback: ivermectin 3mg
 37. Pingback: viagra nz buy
 38. Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

 39. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 40. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!

 41. Good post. I be taught one thing more difficult on different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to learn content from other writers and practice slightly something from their store. I’d prefer to use some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.

 42. Thanks a lot for giving everyone an extremely special opportunity to check tips from here. It’s usually so nice and packed with a good time for me and my office friends to visit your web site particularly three times weekly to find out the newest stuff you have got. And definitely, I’m actually impressed with all the stunning tips and hints you give. Some 2 areas in this article are without a doubt the most efficient we have all had.

 43. Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, great written and include approximately all vital infos. I would like to look extra posts like this .

 44. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 45. Great blog right here! Also your site lots up very fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate link on your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 46. Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and come with almost all important infos. I’d like to see more posts like this.

 47. This is really interesting, You’re an excessively skilled blogger. I’ve joined your rss feed and sit up for seeking more of your great post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks!

 48. certainly like your website but you have to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality on the other hand I will certainly come again again.

 49. Whats up very nice blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also?KI’m happy to search out numerous useful info right here within the put up, we’d like develop more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 50. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site.

 51. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 52. I must express thanks to the writer just for rescuing me from such a issue. After browsing through the the web and meeting tips which were not beneficial, I believed my life was well over. Existing without the presence of solutions to the problems you’ve fixed through your site is a crucial case, and those which may have negatively damaged my entire career if I had not come across your web blog. Your own ability and kindness in controlling every part was important. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a stuff like this. I can now relish my future. Thank you very much for the reliable and sensible help. I will not think twice to endorse your web blog to anyone who would need recommendations on this matter.

 53. Thanks for any other wonderful article. Where else may just anyone get that type of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 54. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your great writing due to this problem.

 55. I am no longer sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for fantastic info I was on the lookout for this info for my mission.

 56. Pingback: lisinopril lawsuit
 57. Pingback: pregabalin anxiety
 58. FitSpresso: What Is It? FitSpresso is a natural weight loss aid designed for individuals dealing with stubborn weight gain. It is made using only science-backed natural ingredients.

 59. What is Lottery Defeater Software? Lottery Defeater Software is a plug-and-play Lottery Winning Software that is fully automated. Kenneth created the Lottery Defeater software. Every time someone plays the lottery, it increases their odds of winning by around 98.

 60. Wonderful items from you, man. I have be aware your stuff previous to and you’re simply extremely fantastic. I really like what you’ve acquired right here, certainly like what you are stating and the way in which by which you assert it. You’re making it entertaining and you continue to take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. That is really a wonderful web site.

 61. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thank you

 62. Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 63. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. Nevertheless just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could definitely be one of the best in its niche. Superb blog!

 64. It is in reality a great and helpful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 65. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *